இலக்கிய வினாடி வினா

Ilakkiya Vinaadi Vinaa

வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப்  பேரவை வழங்கும் 

“15 ஆவது இலக்கிய வினாடி வினா நிகழ்ச்சி” 

தமிழிலக்கியம்  படிப்பதும் பரப்புதலுமே இந்நிகழ்ச்சியின் தலையாய நோக்கம்!

பதிவுகளுக்கு: Click here / இங்கே சொடுக்கவும்

யாவரும் படிக்கலாம் இலக்கியம்!

வெற்றி இலக்கு ஒரு பக்கம் இருக்க 

இலக்கியமே இங்கே முதல் இலக்கு!

அணிகள்: 

வ. உ. சிதம்பரனார் அணி மற்றும் வேலுநாச்சியார் அணி 

அணி அணியாக 

மணி மணியாக 

இலக்கியம் படிக்கலாம் வாங்க!

படித்ததைப் பகிரலாம்  வாங்க!

தமிழிலக்கிய ஆர்வலர்கள் அனைவரும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப்  பயனடைய வேண்டுகிறோம்.